Εισαγωγή / Introduction

download (pdf)πρόγραμμα - Αθήνα / programme - Athens
πρόγραμμα - Θεσσαλονίκη / programme - Thessaloniki
δελτίο τύπου / press release
guest info
χάρτης - Αθήνα / map - Athens

ΤΑΙΝΙΕΣ / FILMS
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / PERFORMANCE
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ / ΗΟΜΑGES
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ / ΜΟRE EXPERIMENTS
DECLENCHEUR: H ΕΚΘΕΣΗ/ DECLENCHEUR: ΤΗΕ ΕΧΗΙΒΙΤΙΟΝ
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ / CONCERTS

χορηγοί / sponsors
credits ΕΛ / EN