Αιτήσεις Αγοράς Ντοκιμαντέρ

 

> Αίτηση Thessaloniki Pitching Forum

> Αίτηση Docs in Progress

Doc Market (Αγορά Ντοκιμαντέρ): Διαθέσιμη από τα τέλη Νοεμβρίου 2022

Agora Docs Accreditation form: Διαθέσιμη από τον Φεβρουάριο 2023