Αιτήσεις Αγοράς Ντοκιμαντέρ

 

Thessaloniki Pitching Forum: Διαθέσιμη από τα τέλη Νοεμβρίου 2022

Docs in Progress: Διαθέσιμη από τα τέλη Νοεμβρίου 2022

Doc Market (Αγορά Ντοκιμαντέρ): Διαθέσιμη από τα τέλη Νοεμβρίου 2022

Agora Docs Accreditation form: Διαθέσιμη από τον Φεβρουάριο 2023