Διαπίστευση Αγοράς

Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση για διαπίστευση Αγοράς:

Η αίτηση της διαπίστευσης της Αγοράς γίνεται ηλεκτρονικά. Η διαδικασία της έγκρισης ολοκληρώνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών. Μετά την έγκριση λαμβάνετε με email οδηγίες για την ηλεκτρονική πληρωμή. 

Το κόστος της διαπίστευσης της Αγοράς είναι 50€ και περιλαμβάνει:

 

> TIFF63 Thessaloniki Agora Accreditation Form