Ημέρα Εκπαίδευσης: «Πώς ένα film office βρίσκει τη θέση του στον χάρτη;»

Τρίτη 9 Νοεμβρίου, Mediterranean Palace, 10:30-16:30

Η Διεύθυνση Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου διοργανώνει εκπαιδευτική δράση για τα περιφερειακά film offices της Ελλάδας σε συνεργασία με το European Film Commissions Network (EUFCN), στο πλαίσιο της Αγοράς του 62ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Athens Film Office. Στόχος της δράσης είναι η εκπαίδευση, ενημέρωση και δικτύωση των στελεχών δημοτικών και περιφερειακών γραφείων εξυπηρέτησης οπτικοακουστικών παραγωγών της Ελλάδας (Film Offices). Στη διάρκεια της συγκεκριμένης Ημέρας Εκπαίδευσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του EUFCN (από Τσεχία, Σουηδία, Γερμανία, Ισπανία, Νορβηγία, Σερβία, Ιταλία) θα αναπτύξουν θεματικές κομβικής σημασίας τόσο για το αρχικό στάδιο ανάπτυξης όσο και για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των film offices (καλές πρακτικές προσέλκυσης και διευκόλυνσης απαιτητικών οπτικοακουστικών παραγωγών, καθώς και προβολής και προώθησης μιας περιφέρειας κτλ.). Σκοπός της δράσης είναι να μεταδοθεί τεχνογνωσία και εξειδίκευση από τους πλέον έμπειρους ευρωπαίους film commissioners και να αναπτυχθούν δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας με τα περιφερειακά film offices της Ελλάδας.  

Η εκδήλωση απευθύνεται στους υπευθύνους των Film Offices από τους δήμους και τις περιφέρειες της Ελλάδας. Μπορούν να συμμετάσχουν και παραγωγοί, διαπιστευμένοι στην Αγορά, με σειρά προτεραιότητας.

events ekk hfc