64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

59ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

58ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

56ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

55o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

54o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

53o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

52o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

51o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

50o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

49o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

48o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

47o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

46o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

45o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης