26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

17ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

16ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

15ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

13ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

12ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

11ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

10ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

9ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

8ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

7ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

6ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

5ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

4ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

3ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

2ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

1ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης