ΑGORA Doc Market: 8 Μαρτίου - 30 Απριλίου

Με σκοπό την προώθηση και πώληση ταινιών, κάθε χρόνο, το AGORA Doc Market φιλοξενεί περίπου 400 ταινίες και περισσότερους από 350 αγοραστές και επαγγελματίες του διεθνούς κινηματογραφικού χώρου, οι οποίοι επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη για να προωθήσουν ή να αγοράσουν ντοκιμαντέρ.

Πρωταρχικοί στόχοι του AGORA Doc Market είναι η πώληση των δικαιωμάτων των ντοκιμαντέρ στα τηλεοπτικά κανάλια, η διανομή τους στις κινηματογραφικές αίθουσες και πλατφόρμες καθώς και η προώθησή τους σε άλλα διεθνή φεστιβάλ. Το Market λειτουργεί κυρίως ως γέφυρα μεταξύ του κινηματογραφικού προϊόντος και του τηλεοπτικού μέσου, γεγονός που την καθιστά ως ιδιαίτερα σημαντική για τη διάδοση του ντοκιμαντέρ. Επιπλέον, η υποστήριξη και η προώθηση των ελληνικών ντοκιμαντέρ σε γειτονικές και πιο απομακρυσμένες αγορές είναι μια από τις βασικές μας προτεραιότητες.

To AGORA Doc Market λειτουργεί πλήρως ψηφιοποιημένο και αποκλειστικά ONLINE μέσω της πλατφόρμας Cinando. Πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν μόνο οι διαπιστευμένοι της Αγοράς και του Τύπου.