ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

Τα εισιτήρια του Φεστιβάλ εκδίδονται αποκλειστικά online (www.filmfestival.gr και www.viva.gr)
Στους κινηματογράφους δεν λειτουργούν εκδοτήρια εισιτηρίων.
Τιμή εισιτηρίου: 4€

 

Κανονισμοί εισιτηρίων

 

Πακέτο προβολών (Voucher) αξίας 25€
Το πακέτο προβολών ανταλλάσσεται με 10 εισιτήρια. Το πακέτο προβολών διατίθεται αποκλειστικά online. Για την είσοδό σας στις προβολές είναι απαραίτητη η online έκδοση εισιτηρίου μηδενικής αξίας. Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί με κουπόνια προβολών δεν επιστρέφονται και δεν ανταλλάσσονται. Πληροφορίες για την αγορά και την χρήση του πακέτου προβολών είναι διαθέσιμες στο http://on.tiff.gr/voucher.

 

Διαπιστεύσεις
Οι κάτοχοι διαπιστεύσεων έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης εισόδου σε προβολές. Απαραίτητη είναι η online έκδοση εισιτηρίου μηδενικής αξίας με τη χρήση της διαπίστευσης. Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί με κάρτα διαπίστευσης δεν επιστρέφονται
και δεν ανταλλάσσονται. Για την είσοδο στην προβολή απαιτείται η επίδειξη του εισιτηρίου και της κάρτας διαπίστευσης.

 

Προσκλήσεις
Για την χρήση της πρόσκλησης Φεστιβάλ, είναι απαραίτητη η online έκδοση εισιτηρίου μηδενικής αξίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ή αλλαγής του εισιτηρίου.

 

 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ONLINE ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Οι ONLINE προβολές του Φεστιβάλ διεξάγονται στη διεύθυνση online.filmfestival.gr.

* Τα εισιτήρια για τις online προβολές δεν επιστρέφονται και δεν ακυρώνονται.