Επίσημη Πρώτη

Η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα μέσα από τον φακό των Ελλήνων δημιουργών, οι οποίοι πειραματίζονται με την κινηματογραφική φόρμα, άλλοτε για να εστιάσουν σε μικρές αφηγήσεις κι άλλοτε για να ξαναγράψουν την Iστορία.

Σύνολο: Βρέθηκαν αποτελέσματα.

01 Νοεμβρίου 2019
20:00 @9: Στα εννιά | @9: Στα εννιά ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 056
22:30 Μολύβι Mαχαίρι Σκυτάλη | Pencil Knife Baton ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 057
02 Νοεμβρίου 2019
12:45 @9: Στα εννιά | @9: Στα εννιά ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 153
15:00 Μολύβι Mαχαίρι Σκυτάλη | Pencil Knife Baton ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 154
20:00 Η ανάκριση | Η ανάκριση ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 156
22:30 Δεν ακούμε τα τραγούδια | Δεν ακούμε τα τραγούδια ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 157
03 Νοεμβρίου 2019
13:00 Η ανάκριση | Η ανάκριση ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 253
15:00 Δεν ακούμε τα τραγούδια | Δεν ακούμε τα τραγούδια ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 254
20:00 Περσεφόνη | Persephone ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 256
22:30 Το θολάμι | Το θολάμι ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 257
04 Νοεμβρίου 2019
12:45 Περσεφόνη | Persephone ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 353
15:15 Το θολάμι | Το θολάμι ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 354
18:00 Απόστρατος | Απόστρατος ΟΛΥΜΠΙΟΝ ID: 315
20:00 Winona | Winona ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 356
20:15 Η ανάκριση | Η ανάκριση ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΚΕΩΝ ID: 3S6
22:30 Γεννημένος 8η Μαρτίου | Γεννημένος 8η Μαρτίου ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 357
05 Νοεμβρίου 2019
20:00 Το θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών | Το θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 456
20:30 Το θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών | Το θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ ID: 466
06 Νοεμβρίου 2019
13:00 Γεννημένος 8η Μαρτίου | Γεννημένος 8η Μαρτίου ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 553
15:00 Winona | Winona ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 554
18:00 Cosmic Candy | Cosmic Candy ΟΛΥΜΠΙΟΝ ID: 515
20:00 Πολιορκία στην οδό Λιπέρτη | Πολιορκία στην οδό Λιπέρτη ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 556
22:30 Απόστρατος | Απόστρατος ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 557
07 Νοεμβρίου 2019
15:00 Πολιορκία στην οδό Λιπέρτη | Πολιορκία στην οδό Λιπέρτη ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 654
18:00 Ζίζοτεκ | Zizotek ΟΛΥΜΠΙΟΝ ID: 615
19:45 Ο πύραυλος | Ο πύραυλος ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 656
22:30 Cosmic Candy | Cosmic Candy ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 657
08 Νοεμβρίου 2019
15:00 Ο πύραυλος | Ο πύραυλος ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 754
19:45 Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να µιλήσουµε για κάτι πολύ σοβαρό | Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να µιλήσουµε για κάτι πολύ σοβαρό ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 756
20:00 Πολιορκία στην οδό Λιπέρτη | Πολιορκία στην οδό Λιπέρτη ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ID: 7T6
22:30 Εξορία | Εξορία ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 757
09 Νοεμβρίου 2019
14:30 Εξορία | Εξορία ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 854
18:00 Ο πύραυλος | Ο πύραυλος ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ID: 8T5
20:00 Άλυτη | Άλυτη ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 856
20:15 Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να µιλήσουµε για κάτι πολύ σοβαρό | Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να µιλήσουµε για κάτι πολύ σοβαρό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΚΕΩΝ ID: 8S6
20:45 Εξορία | Εξορία ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ID: 8T6
22:30 Ζίζοτεκ | Zizotek ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 857
10 Νοεμβρίου 2019
13:00 Άλυτη | Άλυτη ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 953
16:00 Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να µιλήσουµε για κάτι πολύ σοβαρό | Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να µιλήσουµε για κάτι πολύ σοβαρό ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 954