Διεθνές Διαγωνιστικό

Σύνολο: Βρέθηκαν αποτελέσματα.

07 Νοεμβρίου 2022
13:30 Ένα κομμάτι ουρανού | Drii Winter ΟΛΥΜΠΙΟΝ
17:00 Σχέδιο 75 ΟΛΥΜΠΙΟΝ
08 Νοεμβρίου 2022
14:00 Blue Jean ΟΛΥΜΠΙΟΝ
17:00 Ησυχία 6-9 | Ησυχία 6-9 ΟΛΥΜΠΙΟΝ
17:00 Ένα κομμάτι ουρανού | Drii Winter ΦΡΙΝΤΑ ΛΙΑΠΠΑ
09 Νοεμβρίου 2022
10:00 Ησυχία 6-9 | Ησυχία 6-9 ONLINE
14:00 Προς τον βορρά | Spre Nord ΟΛΥΜΠΙΟΝ
17:00 Blue Jean ΦΡΙΝΤΑ ΛΙΑΠΠΑ
17:15 Το φράγμα | Le Barrage ΟΛΥΜΠΙΟΝ
22:00 Ησυχία 6-9 | Ησυχία 6-9 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
10 Νοεμβρίου 2022
00:00 Ησυχία 6-9 | Ησυχία 6-9 ONLINE
10:00 Προς τον βορρά | Spre Nord ONLINE
14:00 Το φράγμα | Le Barrage ΦΡΙΝΤΑ ΛΙΑΠΠΑ
17:00 Λύκοι και σκυλιά | Lobo e Cão ΟΛΥΜΠΙΟΝ
17:00 Προς τον βορρά | Spre Nord ΦΡΙΝΤΑ ΛΙΑΠΠΑ
11 Νοεμβρίου 2022
00:00 Προς τον βορρά | Spre Nord ONLINE
00:00 Ησυχία 6-9 | Ησυχία 6-9 ONLINE
10:00 Λύκοι και σκυλιά | Lobo e Cão ONLINE
14:00 Λύκοι και σκυλιά | Lobo e Cão ΦΡΙΝΤΑ ΛΙΑΠΠΑ
14:00 Νάρκωση | Narcosis ΟΛΥΜΠΙΟΝ
17:00 Άκουσέ με | Άκουσέ με ΟΛΥΜΠΙΟΝ
12 Νοεμβρίου 2022
00:00 Προς τον βορρά | Spre Nord ONLINE
00:00 Ησυχία 6-9 | Ησυχία 6-9 ONLINE
00:00 Λύκοι και σκυλιά | Lobo e Cão ONLINE
10:00 Άκουσέ με | Άκουσέ με ONLINE
10:00 Νάρκωση | Narcosis ONLINE
14:00 Βροντή | Foudre ΟΛΥΜΠΙΟΝ
14:00 Σχέδιο 75 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ
14:00 Νάρκωση | Narcosis ΦΡΙΝΤΑ ΛΙΑΠΠΑ
17:00 Έχω ηλεκτρισμένα όνειρα | Tengo sueños eléctricos ΟΛΥΜΠΙΟΝ
22:00 Άκουσέ με | Άκουσέ με ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
13 Νοεμβρίου 2022
00:00 Προς τον βορρά | Spre Nord ONLINE
00:00 Άκουσέ με | Άκουσέ με ONLINE
00:00 Ησυχία 6-9 | Ησυχία 6-9 ONLINE
00:00 Νάρκωση | Narcosis ONLINE
00:00 Λύκοι και σκυλιά | Lobo e Cão ONLINE
14:00 Έχω ηλεκτρισμένα όνειρα | Tengo sueños eléctricos ΦΡΙΝΤΑ ΛΙΑΠΠΑ
14:30 Βροντή | Foudre ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ