ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Κυριακή 17 Μαρτίου, 13.00
Αποθήκη Γ΄

*Είσοδος μόνο για διαπιστευμένους.