Ανθρωπόκαινος

Όλο και περισσότεροι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η Ολόκαινος εποχή έχει παρέλθει και ότι μια νέα γεωλογική εποχή, η Ανθρωπόκαινος, ανέτειλε: από τα μέσα του 20ού αιώνα, η ανθρώπινη δραστηριότητα διαταράσσει ριζικά τις ισορροπίες στον πλανήτη υπονομεύοντας το μέλλον του, με τρόπο πιθανώς μη αναστρέψιμο. Οι δέκα ταινίες του αφιερώματος φωτίζουν αυτή την καθοριστικής σημασίας αλλαγή από οικολογική, φιλοσοφική, πολιτισμική και πολιτική σκοπιά. Ποιο είναι το αναδυόμενο, ανθρωπογενές περιβάλλον του αύριο; Υπάρχει διέξοδος από τη δυστοπία; Δέκα τολμηρά ντοκιμαντέρ συμβάλλουν στη συζήτηση.

Σύνολο: Βρέθηκαν αποτελέσματα.