Από οθόνη σε Οθόνη

Σκηνοθέτες που καταγράφουν στιγμές της πραγματικότητας μέσα από τον τηλεοπτικό φακό, κάνοντας μια αποφασιστική μετάβαση από τη μικρή στη Μεγάλη οθόνη.

Σύνολο: Βρέθηκαν αποτελέσματα.

24 Ιουνίου 2021
10:00 Με ένα τακούνι | Με ένα τακούνι ONLINE
10:00 Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία | Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία ONLINE
10:00 Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας | Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας ONLINE
25 Ιουνίου 2021
00:00 Με ένα τακούνι | Με ένα τακούνι ONLINE
00:00 Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία | Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία ONLINE
00:00 Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας | Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας ONLINE
26 Ιουνίου 2021
00:00 Με ένα τακούνι | Με ένα τακούνι ONLINE
00:00 Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία | Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία ONLINE
00:00 Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας | Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας ONLINE
27 Ιουνίου 2021
00:00 Με ένα τακούνι | Με ένα τακούνι ONLINE
00:00 Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία | Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία ONLINE
00:00 Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας | Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας ONLINE
28 Ιουνίου 2021
00:00 Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία | Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία ONLINE
00:00 Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας | Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας ONLINE
00:00 Με ένα τακούνι | Με ένα τακούνι ONLINE
29 Ιουνίου 2021
00:00 Με ένα τακούνι | Με ένα τακούνι ONLINE
00:00 Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία | Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία ONLINE
00:00 Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας | Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας ONLINE
30 Ιουνίου 2021
00:00 Με ένα τακούνι | Με ένα τακούνι ONLINE
00:00 Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία | Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία ONLINE
00:00 Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας | Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας ONLINE
01 Ιουλίου 2021
00:00 Με ένα τακούνι | Με ένα τακούνι ONLINE
00:00 Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία | Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία ONLINE
00:00 Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας | Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας ONLINE
02 Ιουλίου 2021
00:00 Με ένα τακούνι | Με ένα τακούνι ONLINE
00:00 Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία | Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία ONLINE
00:00 Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας | Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας ONLINE
03 Ιουλίου 2021
00:00 Με ένα τακούνι | Με ένα τακούνι ONLINE
00:00 Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία | Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία ONLINE
00:00 Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας | Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας ONLINE
04 Ιουλίου 2021
00:00 Με ένα τακούνι | Με ένα τακούνι ONLINE
00:00 Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία | Γιάννης Αδαμάκος. Η τέχνη είναι ενιαία ONLINE
00:00 Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας | Σπέτσες ’21, στο σταυροδρόμι της ιστορίας ONLINE