Αφιέρωμα στον Σταύρο Καπλανίδη

Μια σύντομη συνάντηση με το έργο του Σταύρου Καπλανίδη (1945-2019), ενός κινηματογραφιστή με πολλά δημιουργικά πρόσωπα, μέσα από σταθμούς της μακράς διαδρομής του στο ελληνικό και το παγκόσμιο σινεμά.

Σύνολο: Βρέθηκαν αποτελέσματα.

24 Ιουνίου 2021
10:00 Play It Again, Χρήστο | Play It Again, Χρήστο ONLINE
10:00 Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου | Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου ONLINE
10:00 Anna Wich - φωτογράφος | Anna Wich - φωτογράφος ONLINE
25 Ιουνίου 2021
00:00 Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου | Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου ONLINE
00:00 Anna Wich - φωτογράφος | Anna Wich - φωτογράφος ONLINE
00:00 Play It Again, Χρήστο | Play It Again, Χρήστο ONLINE
21:30 Ο Τέος και ο Σταύρος | Ο Τέος και ο Σταύρος Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
26 Ιουνίου 2021
00:00 Anna Wich - φωτογράφος | Anna Wich - φωτογράφος ONLINE
00:00 Play It Again, Χρήστο | Play It Again, Χρήστο ONLINE
00:00 Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου | Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου ONLINE
10:00 Ο Τέος και ο Σταύρος | Ο Τέος και ο Σταύρος ONLINE
27 Ιουνίου 2021
00:00 Anna Wich - φωτογράφος | Anna Wich - φωτογράφος ONLINE
00:00 Play It Again, Χρήστο | Play It Again, Χρήστο ONLINE
00:00 Ο Τέος και ο Σταύρος | Ο Τέος και ο Σταύρος ONLINE
00:00 Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου | Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου ONLINE
28 Ιουνίου 2021
00:00 Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου | Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου ONLINE
00:00 Anna Wich - φωτογράφος | Anna Wich - φωτογράφος ONLINE
00:00 Play It Again, Χρήστο | Play It Again, Χρήστο ONLINE
00:00 Ο Τέος και ο Σταύρος | Ο Τέος και ο Σταύρος ONLINE
29 Ιουνίου 2021
00:00 Ο Τέος και ο Σταύρος | Ο Τέος και ο Σταύρος ONLINE
00:00 Anna Wich - φωτογράφος | Anna Wich - φωτογράφος ONLINE
00:00 Play It Again, Χρήστο | Play It Again, Χρήστο ONLINE
00:00 Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου | Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου ONLINE
30 Ιουνίου 2021
00:00 Anna Wich - φωτογράφος | Anna Wich - φωτογράφος ONLINE
00:00 Play It Again, Χρήστο | Play It Again, Χρήστο ONLINE
00:00 Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου | Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου ONLINE
00:00 Ο Τέος και ο Σταύρος | Ο Τέος και ο Σταύρος ONLINE
01 Ιουλίου 2021
00:00 Play It Again, Χρήστο | Play It Again, Χρήστο ONLINE
00:00 Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου | Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου ONLINE
00:00 Ο Τέος και ο Σταύρος | Ο Τέος και ο Σταύρος ONLINE
00:00 Anna Wich - φωτογράφος | Anna Wich - φωτογράφος ONLINE
02 Ιουλίου 2021
00:00 Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου | Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου ONLINE
00:00 Ο Τέος και ο Σταύρος | Ο Τέος και ο Σταύρος ONLINE
00:00 Anna Wich - φωτογράφος | Anna Wich - φωτογράφος ONLINE
00:00 Play It Again, Χρήστο | Play It Again, Χρήστο ONLINE
03 Ιουλίου 2021
00:00 Anna Wich - φωτογράφος | Anna Wich - φωτογράφος ONLINE
00:00 Play It Again, Χρήστο | Play It Again, Χρήστο ONLINE
00:00 Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου | Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου ONLINE
00:00 Ο Τέος και ο Σταύρος | Ο Τέος και ο Σταύρος ONLINE
04 Ιουλίου 2021
00:00 Anna Wich - φωτογράφος | Anna Wich - φωτογράφος ONLINE
00:00 Play It Again, Χρήστο | Play It Again, Χρήστο ONLINE
00:00 Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου | Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου ONLINE
00:00 Ο Τέος και ο Σταύρος | Ο Τέος και ο Σταύρος ONLINE