Ειδικές προβολές

Σύνολο: Βρέθηκαν αποτελέσματα.

08 Μαρτίου 2024
17:30 exergue – on documenta 14 | exergue - on documenta 14 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ FREE*
09 Μαρτίου 2024
12:00 exergue – on documenta 14 | exergue - on documenta 14 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ FREE**
10 Μαρτίου 2024
12:00 exergue – on documenta 14 | exergue - on documenta 14 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ FREE**
11 Μαρτίου 2024
12:00 exergue – on documenta 14 | exergue - on documenta 14 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ FREE**
12 Μαρτίου 2024
12:00 exergue – on documenta 14 | exergue - on documenta 14 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ FREE**
13 Μαρτίου 2024
12:00 exergue – on documenta 14 | exergue - on documenta 14 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ FREE**
14 Μαρτίου 2024
17:30 exergue – on documenta 14 | exergue - on documenta 14 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ FREE**
17 Μαρτίου 2024
19:00 Γιάννης Σπανός: Πίσω απ’ τη μαρκίζα | Γιάννης Σπανός: Πίσω απ' τη μαρκίζα ΟΛΥΜΠΙΟΝ