Σε μια κόλλα χαρτί

Αν η ανθρώπινη ύπαρξη συνεπάγεται την πάλη με μεγαλύτερες ή μικρότερες δοκιμασίες, μια από τις πιο γνώριμες και καθημερινές είναι αυτή με τη γραφειοκρατία. Το μπλέξιμο στα γρανάζια αυτής της μηχανής, η οποία λειτουργεί με τόνους χαρτί, πρωτόκολλα, σφραγίδες, υπογραφές, αναμονή και μια γερή δόση παραλόγου, είναι κοινός τόπος για όλους μας κι αφετηρία για αυτή την ενότητα.

Το αφιέρωμα «Σε μια κόλλα χαρτί» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Σύνολο: Βρέθηκαν αποτελέσματα.

02 Μαρτίου 2019
12:45 Έγκλημα + Τιμωρία | Crime + Punishment ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ID: 153
07 Μαρτίου 2019
15:00 Ώρες κοινού | Aperti al pubblico ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ ID: 634
08 Μαρτίου 2019
13:00 Έγκλημα + Τιμωρία | Crime + Punishment ΟΛΥΜΠΙΟΝ ID: 713
15:00 Αποχαιρετιστήριο πάρτι | Mehmani-ye Khodahafezi ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ ID: 734
15:00 Στα σύνορα του πόνου | Border of Pain ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ ID: 734
17:30 Ανησυχία | Sem Descanso ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ ID: 735