Διαγωνιστικό

Δοκιμάζοντας τα όρια της φόρμας, διευρύνοντας την αντίληψή μας για το σινεμά.

Σύνολο: Βρέθηκαν αποτελέσματα.

04 Νοεμβρίου 2021
10:00 Το άλεφ | Aleph ONLINE
10:00 Πανίσχυρη λάμψη | Destello Bravío ONLINE
10:00 Γκριτ | Gritt ONLINE
10:00 Βγαίνουμε όλοι στην Αρένα | We ’re All Going to the World’s Fair ONLINE
10:00 Η μέρα σήμερα | Au jour d’aujourd' hui ONLINE
10:00 Ατλαντίδα | Atlantide ONLINE
10:00 Ανώτερη | Superior ONLINE
05 Νοεμβρίου 2021
00:00 Γκριτ | Gritt ONLINE
00:00 Βγαίνουμε όλοι στην Αρένα | We ’re All Going to the World’s Fair ONLINE
00:00 Η μέρα σήμερα | Au jour d’aujourd' hui ONLINE
00:00 Ατλαντίδα | Atlantide ONLINE
00:00 Ανώτερη | Superior ONLINE
00:00 Το άλεφ | Aleph ONLINE
00:00 Πανίσχυρη λάμψη | Destello Bravío ONLINE
06 Νοεμβρίου 2021
00:00 Η μέρα σήμερα | Au jour d’aujourd' hui ONLINE
00:00 Ατλαντίδα | Atlantide ONLINE
00:00 Ανώτερη | Superior ONLINE
00:00 Το άλεφ | Aleph ONLINE
00:00 Πανίσχυρη λάμψη | Destello Bravío ONLINE
00:00 Γκριτ | Gritt ONLINE
00:00 Βγαίνουμε όλοι στην Αρένα | We ’re All Going to the World’s Fair ONLINE
18:00 Ατλαντίδα | Atlantide ΦΡΙΝΤΑ ΛΙΑΠΠΑ
07 Νοεμβρίου 2021
00:00 Ανώτερη | Superior ONLINE
00:00 Το άλεφ | Aleph ONLINE
00:00 Πανίσχυρη λάμψη | Destello Bravío ONLINE
00:00 Γκριτ | Gritt ONLINE
00:00 Βγαίνουμε όλοι στην Αρένα | We ’re All Going to the World’s Fair ONLINE
00:00 Η μέρα σήμερα | Au jour d’aujourd' hui ONLINE
00:00 Ατλαντίδα | Atlantide ONLINE
08 Νοεμβρίου 2021
00:00 Πανίσχυρη λάμψη | Destello Bravío ONLINE
00:00 Γκριτ | Gritt ONLINE
00:00 Βγαίνουμε όλοι στην Αρένα | We ’re All Going to the World’s Fair ONLINE
00:00 Η μέρα σήμερα | Au jour d’aujourd' hui ONLINE
00:00 Ατλαντίδα | Atlantide ONLINE
00:00 Ανώτερη | Superior ONLINE
00:00 Το άλεφ | Aleph ONLINE
17:00 Γκριτ | Gritt ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ
21:00 ORFEAS2021 | ORFEAS2021 ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
09 Νοεμβρίου 2021
00:00 Βγαίνουμε όλοι στην Αρένα | We ’re All Going to the World’s Fair ONLINE
00:00 Η μέρα σήμερα | Au jour d’aujourd' hui ONLINE
00:00 Ατλαντίδα | Atlantide ONLINE
00:00 Ανώτερη | Superior ONLINE
00:00 Το άλεφ | Aleph ONLINE
00:00 Πανίσχυρη λάμψη | Destello Bravío ONLINE
00:00 Γκριτ | Gritt ONLINE
10:00 ORFEAS2021 | ORFEAS2021 ONLINE
17:00 Παρακάμψεις | Obkhodniye puti ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ
10 Νοεμβρίου 2021
00:00 Ανώτερη | Superior ONLINE
00:00 Το άλεφ | Aleph ONLINE
00:00 Πανίσχυρη λάμψη | Destello Bravío ONLINE
00:00 Γκριτ | Gritt ONLINE
00:00 Βγαίνουμε όλοι στην Αρένα | We ’re All Going to the World’s Fair ONLINE
00:00 ORFEAS2021 | ORFEAS2021 ONLINE
00:00 Η μέρα σήμερα | Au jour d’aujourd' hui ONLINE
00:00 Ατλαντίδα | Atlantide ONLINE
10:00 Παρακάμψεις | Obkhodniye puti ONLINE
17:00 Ανώτερη | Superior ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ
21:00 Μαγνητικά πεδία | Magnitika pedia ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
11 Νοεμβρίου 2021
00:00 Ανώτερη | Superior ONLINE
00:00 Το άλεφ | Aleph ONLINE
00:00 Πανίσχυρη λάμψη | Destello Bravío ONLINE
00:00 Γκριτ | Gritt ONLINE
00:00 Βγαίνουμε όλοι στην Αρένα | We ’re All Going to the World’s Fair ONLINE
00:00 ORFEAS2021 | ORFEAS2021 ONLINE
00:00 Η μέρα σήμερα | Au jour d’aujourd' hui ONLINE
00:00 Ατλαντίδα | Atlantide ONLINE
10:00 Μαγνητικά πεδία | Magnitika pedia ONLINE
13:00 Βγαίνουμε όλοι στην Αρένα | We ’re All Going to the World’s Fair ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ
17:00 Το άλεφ | Aleph ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ
12 Νοεμβρίου 2021
00:00 Πανίσχυρη λάμψη | Destello Bravío ONLINE
00:00 Γκριτ | Gritt ONLINE
00:00 Βγαίνουμε όλοι στην Αρένα | We ’re All Going to the World’s Fair ONLINE
00:00 ORFEAS2021 | ORFEAS2021 ONLINE
00:00 Η μέρα σήμερα | Au jour d’aujourd' hui ONLINE
00:00 Ατλαντίδα | Atlantide ONLINE
00:00 Ανώτερη | Superior ONLINE
00:00 Το άλεφ | Aleph ONLINE
00:00 Μαγνητικά πεδία | Magnitika pedia ONLINE
17:00 Πανίσχυρη λάμψη | Destello Bravío ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ
21:00 The Timekeepers of Eternity | The Timekeepers of Eternity ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
13 Νοεμβρίου 2021
00:00 Η μέρα σήμερα | Au jour d’aujourd' hui ONLINE
00:00 Ατλαντίδα | Atlantide ONLINE
00:00 Ανώτερη | Superior ONLINE
00:00 Το άλεφ | Aleph ONLINE
00:00 Μαγνητικά πεδία | Magnitika pedia ONLINE
00:00 Πανίσχυρη λάμψη | Destello Bravío ONLINE
00:00 Γκριτ | Gritt ONLINE
00:00 Βγαίνουμε όλοι στην Αρένα | We ’re All Going to the World’s Fair ONLINE
00:00 ORFEAS2021 | ORFEAS2021 ONLINE
10:00 The Timekeepers of Eternity | The Timekeepers of Eternity ONLINE
13:00 Η μέρα σήμερα | Au jour d’aujourd' hui ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ
14 Νοεμβρίου 2021
00:00 The Timekeepers of Eternity | The Timekeepers of Eternity ONLINE
00:00 Ανώτερη | Superior ONLINE
00:00 Το άλεφ | Aleph ONLINE
00:00 Μαγνητικά πεδία | Magnitika pedia ONLINE
00:00 Πανίσχυρη λάμψη | Destello Bravío ONLINE
00:00 Γκριτ | Gritt ONLINE
00:00 Βγαίνουμε όλοι στην Αρένα | We ’re All Going to the World’s Fair ONLINE
00:00 ORFEAS2021 | ORFEAS2021 ONLINE
00:00 Η μέρα σήμερα | Au jour d’aujourd' hui ONLINE
00:00 Ατλαντίδα | Atlantide ONLINE