Βραβευμένες ταινίες DISFF

Σύνολο: Βρέθηκαν αποτελέσματα.

03 Νοεμβρίου 2022
10:00 Όχι αύριο | Όχι αύριο ONLINE
10:00 Φωτοευαισθησία | Φωτοευαισθησία ONLINE
10:00 Toxic Magnus | Toxic Magnus ONLINE
10:00 Μάγµα | Magma ONLINE
10:00 5pm Seaside | 5pm Seaside ONLINE
10:00 Τσουλάκια | Τσουλάκια ONLINE
10:00 Γιάμα | Γιάμα ONLINE
10:00 Love You More Than Peanut Butter | Love You More Than Peanut Butter ONLINE
10:00 Pendulus | Pendulus ONLINE
10:00 Δάφνη | Δάφνη ONLINE
10:00 KIDDO | KIDDO ONLINE
10:00 Ό,τι απομένει | All that remains ONLINE
10:00 Τρίχες | Trixes ONLINE
10:00 Σάμμερ | Σάμμερ ONLINE
10:00 Τελευταία πνοή | Τελευταία Πνοή ONLINE
10:00 Κάκτος | Κάκτος ONLINE
10:00 tokakis ή What’s My Name | tokakis or What’s My Name ONLINE
19:00 Toxic Magnus | Toxic Magnus ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
19:00 5pm Seaside | 5pm Seaside ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
19:00 Τσουλάκια | Τσουλάκια ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
19:00 Love You More Than Peanut Butter | Love You More Than Peanut Butter ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
19:00 Τελευταία πνοή | Τελευταία Πνοή ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
19:00 Κάκτος | Κάκτος ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
04 Νοεμβρίου 2022
00:00 Τσουλάκια | Τσουλάκια ONLINE
00:00 Γιάμα | Γιάμα ONLINE
00:00 Love You More Than Peanut Butter | Love You More Than Peanut Butter ONLINE
00:00 Pendulus | Pendulus ONLINE
00:00 Δάφνη | Δάφνη ONLINE
00:00 KIDDO | KIDDO ONLINE
00:00 Ό,τι απομένει | All that remains ONLINE
00:00 Τρίχες | Trixes ONLINE
00:00 Σάμμερ | Σάμμερ ONLINE
00:00 Τελευταία πνοή | Τελευταία Πνοή ONLINE
00:00 Κάκτος | Κάκτος ONLINE
00:00 tokakis ή What’s My Name | tokakis or What’s My Name ONLINE
00:00 Όχι αύριο | Όχι αύριο ONLINE
00:00 Φωτοευαισθησία | Φωτοευαισθησία ONLINE
00:00 Toxic Magnus | Toxic Magnus ONLINE
00:00 Μάγµα | Magma ONLINE
00:00 5pm Seaside | 5pm Seaside ONLINE
13:00 Love You More Than Peanut Butter | Love You More Than Peanut Butter ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
13:00 Τελευταία πνοή | Τελευταία Πνοή ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
13:00 Κάκτος | Κάκτος ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
13:00 Toxic Magnus | Toxic Magnus ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
13:00 5pm Seaside | 5pm Seaside ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
13:00 Τσουλάκια | Τσουλάκια ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
22:00 Pendulus | Pendulus ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
22:00 Δάφνη | Δάφνη ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
22:00 Ό,τι απομένει | All that remains ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
22:00 Σάμμερ | Σάμμερ ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
22:00 tokakis ή What’s My Name | tokakis or What’s My Name ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
22:00 Στον θρόνο του Ξέρξη | Στο Θρόνο του Ξέρξη ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
05 Νοεμβρίου 2022
00:00 Δάφνη | Δάφνη ONLINE
00:00 KIDDO | KIDDO ONLINE
00:00 Ό,τι απομένει | All that remains ONLINE
00:00 Τρίχες | Trixes ONLINE
00:00 Σάμμερ | Σάμμερ ONLINE
00:00 Τελευταία πνοή | Τελευταία Πνοή ONLINE
00:00 Κάκτος | Κάκτος ONLINE
00:00 tokakis ή What’s My Name | tokakis or What’s My Name ONLINE
00:00 Όχι αύριο | Όχι αύριο ONLINE
00:00 Φωτοευαισθησία | Φωτοευαισθησία ONLINE
00:00 Toxic Magnus | Toxic Magnus ONLINE
00:00 Μάγµα | Magma ONLINE
00:00 5pm Seaside | 5pm Seaside ONLINE
00:00 Τσουλάκια | Τσουλάκια ONLINE
00:00 Love You More Than Peanut Butter | Love You More Than Peanut Butter ONLINE
00:00 Γιάμα | Γιάμα ONLINE
00:00 Pendulus | Pendulus ONLINE
13:00 Pendulus | Pendulus ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
13:00 Δάφνη | Δάφνη ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
13:00 Ό,τι απομένει | All that remains ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
13:00 Σάμμερ | Σάμμερ ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
13:00 tokakis ή What’s My Name | tokakis or What’s My Name ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
13:00 Στον θρόνο του Ξέρξη | Στο Θρόνο του Ξέρξη ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
06 Νοεμβρίου 2022
00:00 Κάκτος | Κάκτος ONLINE
00:00 tokakis ή What’s My Name | tokakis or What’s My Name ONLINE
00:00 Όχι αύριο | Όχι αύριο ONLINE
00:00 Φωτοευαισθησία | Φωτοευαισθησία ONLINE
00:00 Toxic Magnus | Toxic Magnus ONLINE
00:00 Μάγµα | Magma ONLINE
00:00 5pm Seaside | 5pm Seaside ONLINE
00:00 Τσουλάκια | Τσουλάκια ONLINE
00:00 Love You More Than Peanut Butter | Love You More Than Peanut Butter ONLINE
00:00 Γιάμα | Γιάμα ONLINE
00:00 Pendulus | Pendulus ONLINE
00:00 Δάφνη | Δάφνη ONLINE
00:00 KIDDO | KIDDO ONLINE
00:00 Ό,τι απομένει | All that remains ONLINE
00:00 Τρίχες | Trixes ONLINE
00:00 Σάμμερ | Σάμμερ ONLINE
00:00 Τελευταία πνοή | Τελευταία Πνοή ONLINE
22:00 Όχι αύριο | Όχι αύριο ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
22:00 Φωτοευαισθησία | Φωτοευαισθησία ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
22:00 Μάγµα | Magma ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
22:00 Γιάμα | Γιάμα ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
22:00 Under the Lake | Under the Lake ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
22:00 KIDDO | KIDDO ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
22:00 Τρίχες | Trixes ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
07 Νοεμβρίου 2022
00:00 Toxic Magnus | Toxic Magnus ONLINE
00:00 Μάγµα | Magma ONLINE
00:00 5pm Seaside | 5pm Seaside ONLINE
00:00 Τσουλάκια | Τσουλάκια ONLINE
00:00 Γιάμα | Γιάμα ONLINE
00:00 Love You More Than Peanut Butter | Love You More Than Peanut Butter ONLINE
00:00 Pendulus | Pendulus ONLINE
00:00 Δάφνη | Δάφνη ONLINE
00:00 KIDDO | KIDDO ONLINE
00:00 Ό,τι απομένει | All that remains ONLINE
00:00 Τρίχες | Trixes ONLINE
00:00 Σάμμερ | Σάμμερ ONLINE
00:00 Τελευταία πνοή | Τελευταία Πνοή ONLINE
00:00 Κάκτος | Κάκτος ONLINE
00:00 tokakis ή What’s My Name | tokakis or What’s My Name ONLINE
00:00 Όχι αύριο | Όχι αύριο ONLINE
00:00 Φωτοευαισθησία | Φωτοευαισθησία ONLINE
08 Νοεμβρίου 2022
00:00 Pendulus | Pendulus ONLINE
00:00 Δάφνη | Δάφνη ONLINE
00:00 KIDDO | KIDDO ONLINE
00:00 Ό,τι απομένει | All that remains ONLINE
00:00 Τρίχες | Trixes ONLINE
00:00 Σάμμερ | Σάμμερ ONLINE
00:00 Τελευταία πνοή | Τελευταία Πνοή ONLINE
00:00 Κάκτος | Κάκτος ONLINE
00:00 tokakis ή What’s My Name | tokakis or What’s My Name ONLINE
00:00 Όχι αύριο | Όχι αύριο ONLINE
00:00 Φωτοευαισθησία | Φωτοευαισθησία ONLINE
00:00 Toxic Magnus | Toxic Magnus ONLINE
00:00 Μάγµα | Magma ONLINE
00:00 5pm Seaside | 5pm Seaside ONLINE
00:00 Τσουλάκια | Τσουλάκια ONLINE
00:00 Γιάμα | Γιάμα ONLINE
00:00 Love You More Than Peanut Butter | Love You More Than Peanut Butter ONLINE
13:00 Γιάμα | Γιάμα ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
13:00 Under the Lake | Under the Lake ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
13:00 KIDDO | KIDDO ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
13:00 Τρίχες | Trixes ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
13:00 Όχι αύριο | Όχι αύριο ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
13:00 Φωτοευαισθησία | Φωτοευαισθησία ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
13:00 Μάγµα | Magma ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
09 Νοεμβρίου 2022
00:00 Ό,τι απομένει | All that remains ONLINE
00:00 Τρίχες | Trixes ONLINE
00:00 Τελευταία πνοή | Τελευταία Πνοή ONLINE
00:00 Σάμμερ | Σάμμερ ONLINE
00:00 Κάκτος | Κάκτος ONLINE
00:00 tokakis ή What’s My Name | tokakis or What’s My Name ONLINE
00:00 Όχι αύριο | Όχι αύριο ONLINE
00:00 Φωτοευαισθησία | Φωτοευαισθησία ONLINE
00:00 Toxic Magnus | Toxic Magnus ONLINE
00:00 Μάγµα | Magma ONLINE
00:00 5pm Seaside | 5pm Seaside ONLINE
00:00 Τσουλάκια | Τσουλάκια ONLINE
00:00 Γιάμα | Γιάμα ONLINE
00:00 Love You More Than Peanut Butter | Love You More Than Peanut Butter ONLINE
00:00 Pendulus | Pendulus ONLINE
00:00 Δάφνη | Δάφνη ONLINE
00:00 KIDDO | KIDDO ONLINE
10 Νοεμβρίου 2022
00:00 Όχι αύριο | Όχι αύριο ONLINE
00:00 Φωτοευαισθησία | Φωτοευαισθησία ONLINE
00:00 Toxic Magnus | Toxic Magnus ONLINE
00:00 5pm Seaside | 5pm Seaside ONLINE
00:00 Μάγµα | Magma ONLINE
00:00 Τσουλάκια | Τσουλάκια ONLINE
00:00 Γιάμα | Γιάμα ONLINE
00:00 Love You More Than Peanut Butter | Love You More Than Peanut Butter ONLINE
00:00 Pendulus | Pendulus ONLINE
00:00 Δάφνη | Δάφνη ONLINE
00:00 KIDDO | KIDDO ONLINE
00:00 Ό,τι απομένει | All that remains ONLINE
00:00 Τρίχες | Trixes ONLINE
00:00 Τελευταία πνοή | Τελευταία Πνοή ONLINE
00:00 Σάμμερ | Σάμμερ ONLINE
00:00 Κάκτος | Κάκτος ONLINE
00:00 tokakis ή What’s My Name | tokakis or What’s My Name ONLINE
11 Νοεμβρίου 2022
00:00 Μάγµα | Magma ONLINE
00:00 Τσουλάκια | Τσουλάκια ONLINE
00:00 Γιάμα | Γιάμα ONLINE
00:00 Love You More Than Peanut Butter | Love You More Than Peanut Butter ONLINE
00:00 Pendulus | Pendulus ONLINE
00:00 Δάφνη | Δάφνη ONLINE
00:00 KIDDO | KIDDO ONLINE
00:00 Ό,τι απομένει | All that remains ONLINE
00:00 Τρίχες | Trixes ONLINE
00:00 Σάμμερ | Σάμμερ ONLINE
00:00 Τελευταία πνοή | Τελευταία Πνοή ONLINE
00:00 Κάκτος | Κάκτος ONLINE
00:00 tokakis ή What’s My Name | tokakis or What’s My Name ONLINE
00:00 Όχι αύριο | Όχι αύριο ONLINE
00:00 Φωτοευαισθησία | Φωτοευαισθησία ONLINE
00:00 Toxic Magnus | Toxic Magnus ONLINE
00:00 5pm Seaside | 5pm Seaside ONLINE
12 Νοεμβρίου 2022
00:00 Δάφνη | Δάφνη ONLINE
00:00 KIDDO | KIDDO ONLINE
00:00 Ό,τι απομένει | All that remains ONLINE
00:00 Τρίχες | Trixes ONLINE
00:00 Σάμμερ | Σάμμερ ONLINE
00:00 Τελευταία πνοή | Τελευταία Πνοή ONLINE
00:00 Κάκτος | Κάκτος ONLINE
00:00 tokakis ή What’s My Name | tokakis or What’s My Name ONLINE
00:00 Φωτοευαισθησία | Φωτοευαισθησία ONLINE
00:00 Όχι αύριο | Όχι αύριο ONLINE
00:00 Toxic Magnus | Toxic Magnus ONLINE
00:00 5pm Seaside | 5pm Seaside ONLINE
00:00 Μάγµα | Magma ONLINE
00:00 Τσουλάκια | Τσουλάκια ONLINE
00:00 Γιάμα | Γιάμα ONLINE
00:00 Love You More Than Peanut Butter | Love You More Than Peanut Butter ONLINE
00:00 Pendulus | Pendulus ONLINE
13 Νοεμβρίου 2022
00:00 Σάμμερ | Σάμμερ ONLINE
00:00 Τελευταία πνοή | Τελευταία Πνοή ONLINE
00:00 Κάκτος | Κάκτος ONLINE
00:00 tokakis ή What’s My Name | tokakis or What’s My Name ONLINE
00:00 Όχι αύριο | Όχι αύριο ONLINE
00:00 Φωτοευαισθησία | Φωτοευαισθησία ONLINE
00:00 Toxic Magnus | Toxic Magnus ONLINE
00:00 5pm Seaside | 5pm Seaside ONLINE
00:00 Μάγµα | Magma ONLINE
00:00 Τσουλάκια | Τσουλάκια ONLINE
00:00 Γιάμα | Γιάμα ONLINE
00:00 Love You More Than Peanut Butter | Love You More Than Peanut Butter ONLINE
00:00 Pendulus | Pendulus ONLINE
00:00 Δάφνη | Δάφνη ONLINE
00:00 KIDDO | KIDDO ONLINE
00:00 Ό,τι απομένει | All that remains ONLINE
00:00 Τρίχες | Trixes ONLINE