ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Τετάρτη 13 Μαρτίου, 17.00
Αίθουσα Σταύρος Τορνές

Το 26o ΦΝΘ εξερευνά το κινηματογραφικό έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου, προβάλλοντας τις μικρού μήκους ταινίες του, Nowhere – Director’s Cut και Πρώτη Ύλη, ολόκληρο το έργο σε δεκαεπτά λεπτά, όπου ξαναχορογραφεί το θεατρικό του έργο μέσα από τις ιδιότητες του κινηματογραφιστή και του μοντέρ, επαναδιατυπώνοντάς το με κινηματογραφικούς όρους. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον δημιουργό.