Αφιέρωμα στον Νίκολαους Γκεϊρχάλτερ

Σύνολο: Βρέθηκαν αποτελέσματα.

03 Μαρτίου 2023
13:00 Ξεβρασμένα στην ακτή | Angeschwemmt ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ
04 Μαρτίου 2023
13:00 Η χρονιά μετά το Ντέϊτον | Das Jahr nach Dayton ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ
06 Μαρτίου 2023
14:00 7915 χλμ | 7915 KM ΟΛΥΜΠΙΟΝ
17:30 Homo Sapiens | Homo Sapiens ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ
20:30 Ο επιούσιος | Unser täglich Brot ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ
07 Μαρτίου 2023
15:00 Γη | Erde ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ
17:00 Έκτος τόπου | Matter Out of Place ΟΛΥΜΠΙΟΝ
19:15 Κάπου αλλού | Elsewhere ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ
08 Μαρτίου 2023
14:00 Πριπγιάτ | Pripyat ΟΛΥΜΠΙΟΝ