SPECIAL HEARING - TIFF64

The short stories of Takis Kanellopoulos

 

Podcaster: Thessaloniki Film Festival Production: Thessaloniki Film Festival Narration: Zyranna Zateli, Sofia Kokkali, Zacharias Mavroeidis, Kostas Nikouli, Aimlia Ypsilanti Music: Nikos Mamangakis (from Takis Kanellopoulos' Interlude) Narrator: Yorgos Krassakopoulos Language: Greek, Greece, 25,37’ 

The world of Takis Kanellopoulos through his literary work.

(The podcast is part of the 64th Thessaloniki Film Festival tribute to Takis Kanellopoulos.)

https://podcasters.spotify.com/pod/show/filmfestival/episodes/The-short-stories-of-Takis-Kanellopoulos-e2b5ulk