Γενικές Πληροφορίες

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τα οποία στηρίζονται κατά κύριο λόγο από το Υπουργείου Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας, έχουν ως στόχους

Σελίδα Επικοινωνίας