Μουσείο Κινηματογράφου

Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας προσφέρει μια ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της σχολικής κοινότητας. Πρωταρχικός στόχος των δράσεων είναι να προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς ένα εναλλακτικό εκπαιδευτικό εργαλείο μέσω του οποίου έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να δημιουργήσουν διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας. Ο σχεδιασμός τους, επίσης, είναι απόλυτα εναρμονισμένος με τη σχολική ύλη δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να διερευνήσουν τα εκάστοτε γνωστικά αντικείμενα μέσα από την έβδομη τέχνη και μετατρέποντας τη μάθηση σε μια πρωτότυπη αισθητική εμπειρία. Τα προγράμματα, επίσης, αυτά είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά και στους στόχους της κάθε ηλικιακής ομάδας (ακολουθεί συνημμένη αναλυτική ενημέρωση).

  • educational-museum-1
  • educational-museum-3
  • educational-museum-4

Το τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι στη διάθεσή σας καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00 έως 13.00 για πληροφορίες και οργάνωση σχολικών επισκέψεων. Ειδικότερα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα κλείνονται κατόπιν συνεννόησης στο τηλ. 2310 508398. Η διάρκεια των προγραμμάτων ποικίλλει από 60 - 75 λεπτά και κάθε ομάδα μαθητών πρέπει να συνοδεύεται από έναν τουλάχιστον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Στο χώρο του μουσείου μπορούν να φιλοξενηθούν έως 2 ομάδες (20 ατόμων) ταυτόχρονα και το κόστος είναι 2 ευρώ το άτομο.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Νηπιαγωγείο, Α’ & Β’ Δημοτικού

Γ’ έως Στ’ Δημοτικού

Ε΄ & ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Το πρόγραμμα αυτό απαιτεί άμεση συνεργασία και συνδιαμόρφωση με τον εκπαιδευτικό.

 

ΛΥΚΕΙΟ

 

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων έγινε από τη Μουσειοπαιδαγωγό του Μ.Κ.Θ. , Ειρήνη Δελιδάκη.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Μουσείου)