Masterclasses

  • masterclasses_1_img
  • masterclasses_2_img
  • masterclasses_3_img

Τα masterclasses και οι ανοιχτές συζητήσεις γίνονται μέσα στα χρονικά πλαίσια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου κάθε Νοέμβριο και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ κάθε Μάρτιο και είναι οργανωμένα σε μία ενιαία και διακριτή ζώνη του όλου προγράμματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Αγγελική Πέτρου