Αναστολή λειτουργίας του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Μετά από την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για αναστολή της λειτουργίας των μουσείων και των μνημείων ως και την 30​ή Μαρτίου, αναστέλλεται η λειτουργία του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Μετά από την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για αναστολή της λειτουργίας των μουσείων και των μνημείων ως και την 30​ή Μαρτίου, αναστέλλεται η λειτουργία του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.