The postmodern life of my aunt

Yi ma de hou xian sheng huo

  DRAMEDY
Screening Schedule

No scheduled screenings.


Direction: Ann Hui
Script: Qiang Li, Yanyan
Cinematography: Pun-Leung Kwan, Nelson Lik-wai Yu
Editing: Ching-Sung Liao
Music: Joe Hisaishi
Actors: Gaowa Siqin, Chow Yun-Fat, Wei Zhao
Costumes: Yutao Ma
Format: DVD
Color: Color
Production Country: Hong Kong
Production Year: 2996
Duration: 111'