Τα επόμενα πράσινα βήματα του Φεστιβάλ - Το Φεστιβάλ αξιοποιεί το Green Fee σε δράσεις βιωσιμότητας

Το Φεστιβάλ θα αξιοποιήσει το ποσό των 16.795 ευρώ που συγκεντρώθηκε στο 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μέσα από την καθιέρωση του περιβαλλοντικού τέλους (green fee) σε όλους τους διαπιστευμένους (10 ευρώ και 3 ευρώ για φοιτητές) για μέτρα, δράσεις, ενέργειες και πρωτοβουλίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. Σημαντικό βήμα  στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας είναι να λειτουργήσουν οι δράσεις του Φεστιβάλ ως πηγή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το κοινό, αλλά και όλους τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους διαπιστευμένους, οι οποίοι κατέβαλαν το περιβαλλοντικό τέλος και μας βοήθησαν να έρθουμε πιο κοντά στους στόχους βιωσιμότητας που έχουμε θέσει και στην υλοποίηση περισσότερων πράσινων δράσεων. Ήταν πολλοί αυτοί που θέλησαν να μάθουν περισσότερα για τις δράσεις μας και το όραμά μας, συμμετέχοντας ενεργά σε έναν διάλογο που αφορά την καθημερινότητα και το μέλλον όλων.

Συνολικά, το κόστος των δράσεων βιωσιμότητας του Φεστιβάλ φτάνει περίπου τα 80.000 ευρώ, ποσό που ολοένα και αυξάνεται. Το ποσό που συγκεντρώθηκε από το green fee θα βοηθήσει να καλυφθεί μέρος αυτού του κόστους και θα διατεθεί για τη μελέτη ανάλυσης ανθρακικού αποτυπώματος σε συνδυασμό με ενεργειακό έλεγχο και προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του Φεστιβάλ (Ολύμπιον, Αποθήκη Γ΄, Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κ.ά). Η μελέτη θα συνοδεύεται από προτάσεις για συγκεκριμένες ενέργειες, δράσεις και παρεμβάσεις, που θα οδηγήσουν σε μείωση της κατανάλωσης, των εκπομπών ρύπων και του αποτυπώματος του Φεστιβάλ. Παράλληλα, θα αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση συνολικής στρατηγικής του φορέα.

Επίσης, το ποσό αυτό θα διατεθεί για τη συνέχιση και ενίσχυση των βιώσιμων δράσεων που υλοποιεί το Φεστιβάλ ήδη από το καλοκαίρι του 2022 (Evia Film Project), σε συνεργασία με ειδικούς συνεργάτες και εξειδικευμένες εταιρείες. Ειδικά στην 64η διοργάνωση οι δράσεις αυτές αφορούν:

Για όλες τις παραπάνω πρωτοβουλίες οι συνεργαζόμενες εταιρείες θα παραδώσουν στο Φεστιβάλ εκθέσεις με τις ποσότητες των υλικών που συλλέχθηκαν.

 Επιπλέον:

Έχοντας ήδη κάνει σημαντικά βήματα στις ετήσιες διοργανώσεις του, το Φεστιβάλ έχει το βλέμμα στραμμένο σε μια μακροπρόθεσμη ολιστική προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό, από την άνοιξη του 2023 συνεργάζεται με εξειδικευμένο σύμβουλο διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής και σχεδιασμού στρατηγικής βιώσιμης διαχείρισης για το σύνολο των δράσεών του. Επίσης, διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια για το σύνολο των εργαζομένων και συνεργατών, ορίστηκε Green Officer από το προσωπικό του φορέα, και συγκροτείται η πράσινη ομάδα του, ενώ το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι μέλος και της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Green Charter For Film Festivals.