5ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

5ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ