Εργασίες Συνεδρίου για το μέλλον του ΕυρωπαΪκου Κινηματογράφου

Για το Μέλλον του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου και του Οπτικοακουστικού τομέα μετά τη Διεύρυνση της Ένωσης Από την πολιτισμική ιδιαιτερότητα στην ευρωπαϊκή ταυτότητα

Διάσκεψη με πρωτοβουλία της Ελληνικής Προεδρίας

Θεσσαλονίκη, 25-27 Μαΐου 2003 Ολύμπιον

Σκοπός της διάσκεψης είναι η διατύπωση ενός σφαιρικού προβληματισμού σχετικά με το μέλλον του κινηματογράφου και του οπτικοακουστικού, καθώς και η διατύπωση θέσεων για τη νέα πολιτική μιας ΄Ένωσης με πολύ μεγαλύτερο αριθμό μελών.

Κυριακή, 25 ΜαΪου

Θέμα προς συζήτηση: «Ο ρόλος των εικόνων στην ευρωπαϊκή ταυτότητα». Προβολή ταινίας με χαιρετισμούς γνωστών Ευρωπαίων σκηνοθετών : Wim Wenders Σκηνοθέτης και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημία Κινηματογράφου (Γερμανία) Pedro Almodovar Σκηνοθέτης (Ισπανία) Cédric Klapish Σκηνοθέτης (Γαλλία) Bertrand Tavernier Σκηνοθέτης (Γαλλία) Istvan Szabo Σκηνοθέτης (Ουγγαρία) Andrzej Wajda Σκηνοθέτης (Πολωνία) Volker Schlöndorff Σκηνοθέτης (Γερμανία) 

Ομιλίες:  Προεδρείο Evangelos Venizelos, Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδος Viviane Reding, Επίτροπος, υπεύθυνη για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Toubon, Πρόεδρος Eurimages Ομιλητές Carlos Saura Σκηνοθέτης (Ισπανία) Krzysztof Zanussi Σκηνοθέτης (Πολωνία) Andrzej Zulawski Σκηνοθέτης (Γαλλία /Πολωνία) Dusan Makavejev Σκηνοθέτης (Σερβία-Μαυροβούνιο) Peter Fleischmann Σκηνοθέτης (Γερμανία) Theo Angelopoulos Σκηνοθέτης (Ελλάδα) Agnieszka Holland Σκηνοθέτης (Πολωνία)

Δευτέρα, 26 ΜαΪου 

Έναρξη εργασιών του εργαστηρίου με θέμα: «Οπτικοακουστική κληρονομιά και εκπαίδευση: δυο δρόμοι παράλληλοι» Τραπέζι διαλόγου: Jean-Eric De Cockborne Προϊστάμενος στον τομέα Οπτικοακουστικής πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Gabrielle Claes Διευθυντής της Ταινιοθήκης του Βελγίου και Πρόεδρος ACΕ (Βέλγιο) Yannis Bakoyannopoulos Σύμβουλος Κινηματογραφίας, Υπουργείο Πολιτισμού (Ελλάδα) Dusan Makavejev Σκηνοθέτης και υπεύθυνος του τμήματος Κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου (Σερβία-Μαυροβούνιο) Richard Paterson Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (Ην. Βασίλειο) Vera Guyrey Διευθυντής στα Ουγγρικά Αρχεία Κινηματογράφου (Ουγγαρία) Alessandra Guarino Κρατική Σχολή Κινηματογράφου- Τμήμα Εκπαίδευσης (Ιταλία) Gerlinda Heywegen Υπεύθυνη Προγραμμάτων του Ολλανδικού Ινστιτούτου Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης (Ολλανδία) Συντονιστής: Gaetano Stucchi Σύμβουλος ΜΜΕ (Ιταλία/Ελβετία)

Τρίτη 27 ΜαΪου 

Με τη συμμετοχή όλων των ομάδων εργασίας Εισαγωγή: Κώστας Βρεττάκος Σκηνοθέτης (Ελλάδα) Ανάγνωση των πρακτικών που θα έχουν προκύψει από τις εργασίες των εργαστηρίων. Συζήτηση που θα δώσει την οριστική μορφή στα συμπεράσματα και το μήνυμα το οποίο η διάσκεψη θα προωθήσει στους αρμόδιους κοινοτικούς φορείς.

Τραπέζι διαλόγου: «Η νέα Ευρώπη μπροστά σε παλιά προβλήματα» Janusz Kijowski, Σκηνοθέτης και Αντιπρόεδρος FERA (Πολωνία) Zzolt Kezdi-Kovacs, Σκηνοθέτης και εκπρόσωπος Eurimages (Ουγγαρία) Karol Jakubowicz, Μέλος του Συμβουλίου Δημόσιας Τηλεόρασης (Πολωνία) Igor Korsic, Καθηγητής Πανεπιστημίου και εκπρόσωπος Eurimages (Σλοβενία) Ivo Andrle Εκπρόσωπος διεθνούς ομοσπονδίας κινηματογραφικών λεσχών (Τσεχία) Tomas Donela Εκπρόσωπος της Ένωσης Λιθουανών Σκηνοθετών (Λιθουανία)