ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Από την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου και ώρα 19.00 μπορούν όλοι όσοι έχουν κάνει τηλεφωνική προκράτηση εισιτηρίων, να τα προμηθεύονται από το ταμείο του Ολύμπιον.


Tα τηλέφωνα προκράτησης εισιτηρίων είναι: 2310 378 551, 552, 553 και οι ώρες εξυπηρέτησης 10.00 - 17.30.