Εκδήλωση ενδιαφέροντος για διαφημιστικό χρόνο ΕΡΤ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έχει εξασφαλίσει διαφημιστικό χρόνο από την ΕΡΤ ΑΕ αξίας 150.000 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) . Ο διαφημιστικός χρόνος θα χρησιμοποιηθεί από διαφημιστικά γραφεία τα οποία θα υποδείξει το φεστιβάλ στην ΕΡΤ ΑΕ. Η απορρόφηση του διαφημιστικού χρόνου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου του 2011. Η τιμολόγηση των διαφημίσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της ΕΡΤ ΑΕ και κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Φεστιβάλ και της ΕΡΤ ΑΕ. Λόγω του κατεπείγοντος και των ειδικών χαρακτηριστικών της ανάθεσης προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το φεστιβάλ (κ. Σοφία Σταυριανίδου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας) και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Προθεσμία υποβολής προτάσεων έως 4 Ιανουαρίου 2011.  (Πρώτη ανάρτηση 28/12/10).

Δημήτρης Εϊπίδης
Διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης