Το ΦΚΘ για Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014

Το ΦΚΘ για Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συγχαίρει την επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας για το έτος 2014.

Ως πολιτιστικός θεσμός άρρηκτα δεμένος με την πόλη της Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου πρόκειται να συμμετάσχει μελλοντικά στο πλέγμα των δραστηριοτήτων που θα πλαισιώσουν τη Θεσσαλονίκη ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας. Το Φεστιβάλ θα στηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο αντίστοιχο πρόγραμμα ενεργειών, προβάλλοντας το νεανικό προφίλ της πόλης και παρέχοντας στους νέους ανθρώπους ευκαιρίες για δράση, συμμετοχή, δημιουργία.