Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δημιουργικό αφίσας 14ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

To ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΕΣΤΙΒΑΛ) είναι ο µεγαλύτερος κινηµατογραφικός θεσµός της χώρας. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ ταυτόχρονα διεθνές και ελληνικό, που έχει ξένα προγράµµατα και παράλληλα παρουσιάζει την πρόσφατη ελληνική παραγωγή. Στη δραστηριότητα που αναπτύσσει τις δέκα ηµέρες της κύριας διοργάνωσής του και τις δέκα ηµέρες της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης-Εικόνες του 21ου Αιώνα, που διεξάγεται κάθε Μάρτιο στη
Θεσσαλονίκη από το 1999, .περιλαµβάνεται η προβολή ταινιών των διαφόρων τµηµάτων, η προβολή της πρόσφατης ελληνικής παραγωγής, τα κινηµατογραφικά αφιερώµατα, οι τιµητικές τελετές προς τους προσκεκληµένους κινηµατογραφιστές, η διοργάνωση της Αγοράς, η διοργάνωση masterclasses και ανοιχτών συζητήσεων.

Για πληρέστερη εικόνα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ µπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο www.filmfestival.gr

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ επιδιώκει να προβάλει µε σαφήνεια τα παρακάτω χαρακτηριστικά που αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς του: νέα ταλέντα, ανακάλυψη, συµµετοχή, συναίσθηµα, γιορτή, πρόκληση, διαφορετικότητα / ποικιλοµορφία, έµπνευση, φιλικότητα. Επί µέρους στοχεύσεις µας για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης- Εικόνες του 21ου Αιώνα είναι:
1. Η ενίσχυση της αφοσίωσης του «πυρήνα» των φεστιβαλιστών (κατά κύριο λόγο νέοι άνθρωποι) και η επέκτασή του σε νέα κοινά-στόχους.
2. Η στενότερη σύνδεση του Φεστιβάλ µε την πόλη της Θεσσαλονίκης.
3. Η αποτελεσµατικότερη παρουσίαση του Φεστιβάλ στο πλαίσιο του ανταγωνισµού µε τα άλλα Φεστιβάλ του εξωτερικού.

Με βάση τα παραπάνω, το ΦΕΣΤΙΒΑΛ απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την κατάθεση προτάσεων για το δηµιουργικό της αφίσας του 14ου Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης και σας καλεί να καταθέσετε τις προτάσεις σας. Οι βασικές διαστάσεις της εφαρµογής θα είναι 35Χ50 εκατ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν µέχρι τρεις προτάσεις σε ηλεκτρονική (αρχείο JPEG ή PDF) ή έντυπη µορφή (σε µακέτα διαστάσεων 35Χ50 εκατ.).

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο που επισυνάπτεται.