Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες κατασκευών, φωτορεπόρτερ, μετάφρασης και επιμέλειας κειμένων

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα κατάλληλα προσόντα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της παροχής των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση. Οι υπηρεσίες που ζητούνται θα πρέπει να παρασχεθούν έγκαιρα, ενόψει της πραγματοποίησης των παράλληλων Εκδηλώσεων του 14ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (9-18 Μαρτίου 2012). Οι επιμέρους απαιτήσεις για κάθε αντικείμενο προσδιορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των λοιπών απαιτούμενων στοιχείων είναι η Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012, ώρα 17.00.