Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 5/2012 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς - τοποθέτησης - διαμόρφωσης 2 γυάλινων περιπτέρων (box) καθώς και κατασκευής - τοποθέτησης φωτισμού σήμανσης [...]

ΠΡΑΞΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 299689

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 ΓΥΑΛΙΝΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (BOX) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ 3 ΣΗΜΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 53ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2 – 11.11.2012

Συνολικός προϋπολογισμός: 19.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 14.9.2012
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 14.9.2012
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 30.11.2012

Supported by

Member of

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Θεσσαλονίκη

  • Αθήνα

Γραφεία

Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 2310 378 400
Fax: 2310 285 759
E-mail: info@filmfestival.gr

Γραφεία

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 210 870 6000
Fax: 210 644 8143
E-mail: info@filmfestival.gr

  • Επικαιρότητα

  • Σας ενδιαφέρει...

Loading
Loading

oxen-waisted