Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την 1.Υλοποιήση εκδηλώσεων Ταινιοθήκης Θεσσαλονίκης, 2. Επιμέλεια Εκδοσης Θόδωρου Αγγελόπουλου, 3. Υπηρεσίες Φωτορεπόρτερ στο 53ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα κατάλληλα προσόντα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της παροχής των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση. Οι υπηρεσίες που ζητούνται θα πρέπει να παρασχεθούν έγκαιρα, ενόψει της πραγματοποίησης των παράλληλων Εκδηλώσεων και των αναπτυξιακών δράσεων του 53ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (2-11 Νοεμβρίου 2012). Οι επιμέρους απαιτήσεις για κάθε αντικείμενο προσδιορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των λοιπών απαιτούμενων στοιχείων είναι η Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012, ώρα 17.00.

Επισημαίνεται ότι το υλικό που θα περιέχεται στους φακέλους που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι δεν θα επιστραφεί αλλά θα παραμείνει στα αρχεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.