Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δημιουργικό αφίσας 15ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης - παράταση

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για δημιουργικό αφίσας του 15ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης παρατείνεται μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2013.