Ερωτήσεις - Απαντήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο