Αποτελέσματα επιλογής εθελοντικού προσωπικού για απασχόληση στο 54ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Εθελοντικού Προσωπικού ανακοινώνει την επιλογή εθελοντών για τη 54η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το ΦΚΘ ευχαριστεί θερμά όλους τους υποψήφιους εθελοντές για το ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα. Όσοι επιλεγέντες δεν αποδέχονται τη θέση απασχόλησης ή αποχωρούν οικειοθελώς πριν την έναρξη της διοργάνωσης, αντικαθίστανται με άλλους υποψηφίους. Για την αποδοχή ή μη της θέσης παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εθελοντισμού (πληροφορίες στο φύλλο των αποτελεσμάτων) το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2013. Μετά το διάστημα αυτό, το αρμόδιο τμήμα θα προχωρήσει στις απαραίτητες αντικαταστάσεις.