Ανακοίνωση πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την «Ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος κινηματογραφικών αιθουσών Ολύμπιον»

Αρ. Πρωτ. ΦΚΘ/75/25.02.2019

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για
την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την «Ενεργειακή αναβάθμιση του
συγκροτήματος κινηματογραφικών αιθουσών Ολύμπιον»
Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια διαβούλευση μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών
φορέων με σκοπό την συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων, για τις
τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για την «Ενεργειακή
αναβάθμιση του συγκροτήματος κινηματογραφικών αιθουσών Ολύμπιον». Η εν λόγω
Πράξη έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 με την υπ αρ πρωτ.
480/28-1-2019 Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ ΩΣΙΞ7ΛΛ-ΒΘΜ) και ΜΙS 5029850 και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 27/2/2019 ημέρα Τετάρτη έως και 31/3/2019 .
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http:/www.eprocurement.gov.gr στον
σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης (http:/www.filmfestival.gr). Tα σχόλια για την διαβούλευση υποβάλλονται
μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή “Καταχώρηση σχολίου” καθώς και μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Μετά το πέρας της
προθεσμίας για την διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί σχετική
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΦΚΘ με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων και τις
παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των
οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ
ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της δημόσιας διαβούλευσης.

Ελίζ Ζαλαντό
Γενική Διευθύντρια Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης