ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑΜ: 19PROC004626985

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2019
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)
Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΔΑΜ: 19PROC004626985