ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑΜ: 19PROC005319814

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 2018ΣΕ01400016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2019

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑΜ: 19PROC005319814

CPV: 38652120, 38653400

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 183.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
226.920,00 € (με ΦΠΑ 24%)
Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/8/2019 και ώρα 17.00 μ.μ.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 02/09/2019 και ώρα 09.00 π.μ.
Συμβατικός χρόνος παράδοσης: 45 ημέρες

Supported by

Member of

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Θεσσαλονίκη

  • Αθήνα

Γραφεία

Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 2310 378 400
Fax: 2310 285 759
E-mail: info@filmfestival.gr

Γραφεία

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 210 870 6000
Fax: 210 644 8143
E-mail: info@filmfestival.gr

  • Επικαιρότητα

  • Σας ενδιαφέρει...

Loading
Loading

oxen-waisted