ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/2019 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ 2019-2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/2019

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ 2019-2020

Συνολικός προϋπολογισμός:              60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

                                                            74.400,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Κριτήριο Ανάθεσης:                            η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων

CPV: 72224000

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:                    13.12.2019, 11:30 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:    13.12.2019, 11:30 π.μ.

Διάρκεια παροχής υπηρεσιών:                                              έως 31.12.2020

 

Supported by

Member of

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Θεσσαλονίκη

  • Αθήνα

Γραφεία

Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 2310 378 400
Fax: 2310 285 759
E-mail: info@filmfestival.gr

Γραφεία

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 210 870 6000
Fax: 210 644 8143
E-mail: info@filmfestival.gr

  • Επικαιρότητα

  • Σας ενδιαφέρει...

Loading
Loading

oxen-waisted