ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ "ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 22ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Γραφεία Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
κτίριο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ», 6ος όροφος
Πλατεία Αριστοτέλους 10
546 23 Θεσσαλονίκη
κ. Άκης Σταυρόπουλος
(email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), τηλ. 2310 378614

Συνολικός προϋπολογισμός: του συνόλου των υπηρεσιών που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος που θα αναλάβει όλο το έργο συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του 6.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 7.440,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο του έργου της παρούσης Πρόσκλησης είτε για το σύνολο των αναγκών καθεμιάς από τις παρακάτω κατηγορίες (1,2,3).
- Προϋπολογισμός εργασιών της 1ης κατηγορίας: 4.000€ πλέον Φ.Π.Α. (24%)
- Προϋπολογισμός εργασιών της 2ης κατηγορίας: 2.000€ πλέον ΦΠΑ (24%)

Κριτήριο Ανάθεσης: μετά την τεχνική αξιολόγηση, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 17/02/2020, 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 18/02/2020 12:00
Διάρκεια Παροχής Υπηρεσιών: από 4/03/2020 έως 16/03/2020 (όπως ορίζεται παρακάτω για κάθε κατηγορία εργασιών)