Απόσπασμα Πρακτικού 365ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Αρ. Πρωτ. ΦΚΘ/158/ 22.09.2020

Σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:30, το Διοικητικό Συμβούλιο του N.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Γιώργου Αρβανίτη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της αρμοδιότητάς του.