Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 2/2014 για υπηρεσίες συγγραφής, μετάφρασης, επιμέλειας κειμένων

ΠΡΑΞΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 303349
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 16ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 14 – 23.3.2014
 
Συνολικός προϋπολογισμός: 15.990,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 17.2.2014
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 17.2.2014
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 23.3.2014