Αποτελέσματα επιλογής εθελοντικού προσωπικού για απασχόληση στο 16ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σε συνέχεια της από 4/2/2014 έναρξης αποστολής αιτήσεων μέσω Internet.

Το Τμήμα Εθελοντικού Προσωπικού ανακοινώνει την επιλογή εθελοντών για την 16η διοργάνωση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το ΦΚΘ ευχαριστεί θερμά όλους τους υποψήφιους εθελοντές για το ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα. Όσοι επιλεγέντες δεν αποδέχονται τη θέση απασχόλησης ή αποχωρούν οικειοθελώς πριν την έναρξη της διοργάνωσης, αντικαθίστανται με άλλους υποψηφίους. Για την αποδοχή ή μη της θέσης παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εθελοντισμού (πληροφορίες στο φύλλο των αποτελεσμάτων) το αργότερο μέχρι τις 3 Μαρτίου 2014. Μετά το διάστημα αυτό, το αρμόδιο τμήμα θα προχωρήσει στις απαραίτητες αντικαταστάσεις.