ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η/Μ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ CPV: 71334000-8

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η/Μ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
CPV: 71334000-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 118
«Απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/2016
Αρ. Πρωτ ΦΚΘ/32/01-02-2022