Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τo άρθρo 32 του Ν. 4412 / 2016 για «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ TALENT FESTIVAL TOUR ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ »του

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τo άρθρo 32 του Ν. 4412 / 2016 για «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ TALENT FESTIVAL TOUR ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ »του έργου «SUB. 6.3 - Εξωστρέφεια "ΑΓΟΡΑΣ" του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» (MIS 5164826)»