ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

«ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ »

Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1) συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο του 1ου Υποέργου «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ » του Έργου «SUB. 6.3 - Εξωστρέφεια "ΑΓΟΡΑΣ" του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» (MIS 5164826). Η σύμβαση που θα υπογραφεί χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014 / αριθ. Ενάριθμου Έργου 2022ΤΑ01400087), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU.

 

ΚΩΔ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΜΟΙΒΗ

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α

ΑΓΟΡΑΤΑ_1

Συντονιστής Προγράμματος

1

12 ΜΗΝΕΣ

ΑΘΗΝΑ

12.330,00

 

 

Τόπος εργασίας: Θεσσαλονίκη, Πλατεία Αριστοτέλους 10, ΤΚ 54623

 

Αναλυτικότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: www.filmfestival.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 03/05/2023 ώρα και ώρα 15:00

Πατήστε εδώ για υποβολή αίτησης